ОЛЕКСАНДР ФІЛЬ

ОЛЕКСАНДР ФІЛЬ

 

Фотографія

 

Протягом 11.11 – 26.11. 2014 РЦСМ «Арт-Шик» та ГО «Центр «Культурна стратегія - ХХІ»

 

запрошують на виставку «NORTHERN LANDS (ПІВНІЧНІ ЗЕМЛІ)».

Презентація виставки - 11 листопада о 18:00.

 

Север всегда сам по себе. Он ни в ком не нуждается, ни от кого не зависит. Мы можем воевать за Него, отбирать Его земли друг у друга, объявлять их своими, дарить, делить, продавать… Но на самом деле, мы не больше чем гости в Его чертогах. И прибывая туда, кем бы мы ни были, все будем вынуждены играть по Его правилам, правилам Севера. Он равнодушен к нашим амбициям, положению в обществе, заслугам, медалям, грамотам, полу и возрасту… Север прямолинеен и бескомпромиссен, но всегда одинаково честен. Его диалог с тобой – это весь твой путь по Его землям. Просто наберись терпения и постарайся расслышать Его голос, и тогда Он непременно откроет тебе свои сокровища.

 

Північ завжди сама по собі. Вона ні в кому не має потреби, ні від кого не залежить. Ми можемо воювати за Неї, відбирати Її землі один у одного, оголошувати їх своїми, дарувати, ділити, продавати… Але на справді, ми не більше ніж гості в Її чертогах. І прибуваючи туди, ким би хто з нас не був, усі ми будемо змушені грати за Її правилами, правилами Півночі. Вона байдужа до наших амбіцій, положенню в світі, заслуг, кількості медаль, грамот, нашої статі та віку… Північ завжди прямолінійна, безкомпромісна, але з усіма однаково чесна. Її діалог з тобою – це весь твій шлях в Її землях. Просто наберись терпіння і спробуй прислухатись до Її голосу, і тоді Вона неодмінно відкриє тобі свої скарби.

 

The North is always in itself. It does not need anyone, does not depend on anyone. We can fight for It, retake Its lands from each other, declare them as our own, present, divide, sell… But in fact we are no more than guests in Its palaces. And arriving there, no matter who we are, we all must play by Its rules – the rules of the North. It is indifferent to our ambitions, high position in society, achievements, medals, charters, sex and age… The North is straightforward and uncompromising, but always equally fair. Its dialog to itself – that is what the whole your way through Its lands is. Just arm yourself with patience and try to hear Its voice, and then It will certainly open Its treasures to you.

 

Виставка відкрита для відвідування: будні: 10:00 - 20:00, субота: 11:00 - 19:00, неділя: 11:00 - 18:00 за адресою: Арх. Артинова, 12-а, 4-й поверх.